Kalkulator kredytu hipotecznego

Parametry

Akcje

Wyniki

>

Opis

Kalkulator kredytu hipotecznego

Na wysokość rat kredytu hipotecznego o zmiennej stopie wpływa wiele czynników. Aby móc ułatwić sprawdzenie ile będziemy musieli zapłacić w następnych miesiącach, powstał ten kalkulator. Wartości są orientacyjne i zaokrąglone, powinny jednak odpowiadać prawdziwym wartością. Umożliwia on symulacje:

  • zmiany WIBORu,WIRONu i marży
  • przejścia na rate stałą
  • nadpłaty

Inflacja

Dodatkową funkcją jest zobaczenie jak inflacja dewaluuje nam kredyt. Szczególnie w okresach dużej inflacji może okazać się że uwzględniając realną wartość pieniędza, mimo odsetek - spłacimy mniej niż pożyczyliśmy

Oprocentowanie zmienne a stałe

Różnica między oprocentowaniem stałym a zmiennym polega na sposobie ustalania wysokości odsetek. Oprocentowanie stałe oznacza że wysokość rat, pozostanie taka sama przez dany okres (w Polsce zwykle 5-10 lat). Oprocentowanie stałe jest łatwe do przewidzenia i umożliwia precyzyjne zaplanowanie wydatków. Zwykle jest opłacalne gdy spodziewane są wzrosty stawek zmiennych.
W oprocentowaniu zmiennym wysokość odsetek jest uzależniona od bieżących stawek rynkowych, np. od WIBORu lub WIRONu który jest zależny od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to, że wysokość odsetek może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, co może wpłynąć na wysokość raty kredytu. Oprocentowanie zmienne może być korzystne w sytuacji, gdy stopy procentowe spadają, ponieważ zmniejsza to koszty związane z kredytem.

Przykład
vs

Rata malejaca a równa

Różnica między nimi polega na sposobie wyliczania kwoty raty, a co za tym idzie, także harmonogramu spłat. Rata równa jest stała przez cały okres kredytowania i wynosi tyle samo w każdym miesiącu. Oznacza to, że w początkowych miesiącach spłacamy większą część odsetek, a mniejszą kapitału, a w kolejnych miesiącach sytuacja się odwraca, czyli spłacamy więcej kapitału i mniej odsetek.
Rata malejąca to metoda, w której wysokość raty jest obliczana proporcjonalnie do kwoty pozostałego do spłaty kapitału. Oznacza to, że początkowo rata jest wyższa, ponieważ spłacamy większą część kapitału, co powoduje niższe koszty odsetkowe. W miarę spłacania kredytu, kwota kapitału jest mniejsza, a tym samym spłacane odsetki są mniejsze, a wysokość raty maleje.
Konsekwencją tego jest to w racie malejącej trudniej o zdolność kredytową ze względu na początkowo wyższą ratę, ale ze względu na szybsze spłacanie kapitału, ostatecznie spłacamy mniej odsetek, więc kredyt jest tańszy.

Przykład
vs

WIBOR3M a WIBOR6M

Suma WIBORu oraz marży banku tworzy oprocentowanie kredytu. Większość kredytów hipotecznych udzielanych jest z WIBOR 3M, jednakże licząc kwotowo więcej jest WIBOR 6M. WIBOR 3M oznacza zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, a dla WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. WIBOR 6M jest zwykle większy.

Nowy wskaźnik WIRON1M

Od tego roku banki mogą wprowadzać produkty finansowe oparte na nowym wskaźniku referencyjnym WIRON, który ma całkowicie zastąpić dotychczasowy wskaźnik WIBOR. Jak na razie WIRON 1M jest niższy o około 1 p.p od WIBOR 6M, prawdopodonie różnica ta będzie zrekopensowana wyższą marżą banku. Od 2025 roku obecnie kredyty oparte o WIBOR mają być zamienione na WIRON, będą się składać z WIRONu, marży i spredu. Jeszcze nie wiadomo ile ten spred będzie wynosił.

Przykład
vs vs vs